شمش بیلت

مکان شما:

شمش بیلت یا شمشال از فرآورده های میانی نورد فولاد می باشد، نسبت به شمش طول بیشتری دارد و سطح مقطع آن کمتر از 230 سانتی متر مربع می باشد که سطح مقطع آن دایره یا مربع با عرض کمتر از 15 سانتی متر است.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
5/5