دستگاه برشکاری اره نواری

مکان شما:

اره نواری یک دستگاه برشکاری خطی است. تیغه های این دستگاه از صدها دندانه و کانال تشکیل شده اند. کانال ها در واقع مجراهای خنک کننده ای هستند که با استفاده از خنک کننده و دندانه ها عمل برشکاری را انجام میدهند. طول مشخصی از این تیغه های برشکاری در انتها به هم جوش خورده اند تا حلقه ای یکپارچه به اسم تیغه ی برشکاری بوجود آورد.

تیغه های برشکاری طول، عرض و ضخامت های متفاوتی دارند و همچنین نوع دندانه های تیغه ی آنها بسیار متنوع است. تیغه های دستگاه برشکاری توانایی برش انواع مختلفی از مواد را دارند. برای این کار سه فاکتور باید در نظر گرفته شود: 1)سوخت 2)سرعت 3)کشش تسمه

سوخت : نیرویی که به تیغه وارد میشود تا تیغه به داخل قطعه کار نفوذ کند بستگی به سوخت دارد هرچه قطعه سخت تر و محکم تر باشد به سوخت بیشتری نیاز است.

سرعت : سرعت حرکت تیغه ی برشکاری بر روی قطعه ی  کار به سختی قطعه بستگی دارد. هرچه قطعه سخت تر باشد تیغه بر روی قطعه کندتر عمل میکند. تیغه ی برشکاری هنگام حرکت بر روی قطعه، گرما و اصطکاک سایشی ایجاد میکند. این سرعت با واحد متر بر ثانیه محاسبه میشود.

 

 

میلگرد M040 از دسته فولادهای آلیاژی حرارت پذیر است که به خوبی جوشکاری شده و شکل می گیرد. میزان کروم موجود در این فولاد باعث افزایش مقاومت حرارتی در آن می شود.

کشش تسمه : به سفتی نسبی تسمه پس از آنکه بر روی چرخ ها تنظیم شد کشش تسمه می گویند. سفتی مناسب برای ایجاد برش های متناسب و صاف لازم است و این میزان با استفاده از فشارسنج اندازه گیری می شود. 

بسیار مهم است که هر 3 فاکتور ذکر شده بطور متناسبی با یکدیگر اندازه گیری و هماهنگ شوند تا برش هایی متناسب با آنچه که برای هر محصول مشخص است بدست بیاورید.

 

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
5/5