تراورتن لیمویی آذرشهر | قیمت تراورتن لیمویی آذرشهر

سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر دارای رنگ زرد و متمایل به نارنجی می باشد، و این ترکیب رنگ در سنگ آذرشهر رنگ لیمویی بی نظیری را در کنار سایر سنگ های خود دارد.


سنگ تراورتن لیمویی در معادنی که در زمین های شهرستان آذرشهر احداث شده اند به بهره برداری می رسد، درواقع فقط به یک معدن از سنگ لیمویی در آذرشهر محدود نمی شود بلکه معادنی استخراج کوپ سنگ های تراورتن به رنگ زرد لیمویی را عهده دار هستند.


چون معادن مختلفی در آذرشهر از شهرستانهای آذربایجان شرقی موجود می باشد، پس معادن متعددی سنگ های آذرشهر را در رنگ زرد لیمویی مستخرج می کنند.

کاربرد تراورتن لیمویی آذرشهر

کاربرد سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر مانند سایر سنگ های تراورتن در نمای اصلی و نمای داخلی ساختمان میباشد. همچنین استفاده از سورت های دیگر این سنگ برای تهیه گیوتین سنگی، مصنوعات سنگی استفاده میشود.

تراورتن لیمویی آذرشهر | قیمت تراورتن لیمویی آذرشهر

آنالیز سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر

آنالیز فیزیکی

مقاومت فشاری مرطوب………………204.6(kg/cm2)


مقاومت فشاری خشک ……………….258.3(kg/cm2)


چگالی………………………………..2.65


جذب آب……………………………..2.65%

آنالیز شیمیایی

کلسیم اکسید…………………54.67%


آهن دو اکسید……………….0.344%


منیزیم اکسید………………._


آلومینیوم دو اکسید……………0.0056%


سیلیسیوم اکسید………………0.474%

کاربرد سنگ آذرشهر

سنگ های تراورتن آذرشهر در هر رنگی که باشند نیز موارد مصرف و استفاده ی تقریبا یکسانی را دارند، اما نوع رنگ و طرح سنگ می تواندی تا حدودی تفاوت هایی در نوع استفاده و کاربرد داشته باشد.

مطالب مرتبط :

تراورتن آتشکوه

تراورتن سیلور تکاب

تراورتن عباس آباد

تراورتن قرمز آذر شهر

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
5/5