مکان شما:
مکان شما:

عرضه کننده انواع آهن آلات صنعتی و فولادهای آلیاژی

ورق ، میلگرد ، تسمه ، چهارپهلو ، شمش

عرضه کننده انواع
آهن آلات صنعتی و فولادهای آلیاژی

ورق ، میلگرد ، تسمه ، چهارپهلو ، شمش

محصولات فولادی ثمین تجارت 

آهن الات صنعتی در مقاطع مختلفی از جمله ورق، میلگرد، تسمه، چهارپهلو ، شش پر و …. وجود دارد. شرکت ثمین تجارت در زمینه بازرگانی انواع آهن آلات صنعتی و فولاد های آلیاژی که شامل مقاطع زیر می باشد فعالیت داشته و می کوشد با هدف ارائه محصولات فولادی با کیفیت و با قیمت مناسب در جهت تامین سفارشات مشتریان خود گام بردارد. فولاد های آلیاژی دارای انواع خاصی بوده که شامل فولاد های آلیاژی : فنر، زنگ نزن، قالب پلاستیک، سمانتاسیون، ابزاری گرمکار، ابزاری سردکار، ساختمانی و کربنی، قابل عملیات حرارتی می شود. شرکت ثمین تجارت آمادگی ارائه استاندارد های قید شده در ذیل را دارد.

فولاد ۱.۷۱۰۳ فولاد ۱.۷۱۰۵ فولاد ۱.۷۱۰۷
فولاد ۱.۷۱۰۸ فولاد ۱.۷۱۷۶ فولاد ۱.۸۱۵۹
فولاد ۱.۴۰۲۱ فولاد ۱.۴۳۰۱ فولاد ۱.۴۳۰۶
فولاد ۱.۴۴۰ فولاد ۱.۴۴۰۴ فولاد ۱.۴۵۳۲
فولاد ۱.۴۵۴۱
فولاد ۱.۲۳۱۲  
فولاد ۱.۲۳۴۳ فولاد ۱.۲۳۴۴ فولاد ۱.۲۵۶۷
فولاد ۱.۲۵۸۱ فولاد ۱.۲۷۱۴ فولاد w360
فولاد ۱.۲۰۸۰فولاد ۱.۲۲۱۰فولاد ۱.۲۳۷۹
فولاد ۱.۲۴۳۶فولاد ۱.۲۵۱۰فولاد ۱.۲۵۴۲
فولاد ۱.۲۵۴۹فولاد ۱.۲۶۰۱فولاد ۱.۲۷۶۷
فولاد ۱.۲۸۴۲فولاد ۱.۲۷۲۱ 
فولاد ۱.۱۱۴۱ فولاد ۱.۳۵۵۹ فولاد ۱.۵۸۶۰ فولاد ۱.۵۹۱۹
فولاد ۱.۵۹۲۰ فولاد ۱.۶۵۲۳ فولاد ۱.۶۵۸۷ فولاد ۱.۷۱۳۱
فولاد ۱.۰۰۳۸ فولاد ۱.۰۰۴۴ فولاد ۱.۰۰۴۵
فولاد A105 فولاد A106
فولاد ۱.۱۱۹۱ فولاد ۱.۱۲۰۳ فولاد ۱.۶۵۸۲ فولاد ۱.۷۲۱۸
فولاد ۱.۷۲۲۵ فولاد ۱.۷۲۲۸ فولاد ۱.۷۲۵۴ فولاد ۱.۶۵۸۰

محصولات فولادی ثمین تجارت 

آهن الات صنعتی در مقاطع مختلفی از جمله ورق، میلگرد، تسمه، چهارپهلو ، شش پر و …. وجود دارد. شرکت ثمین تجارت در زمینه بازرگانی انواع آهن آلات صنعتی و فولاد های آلیاژی که شامل مقاطع زیر می باشد فعالیت داشته و می کوشد با هدف ارائه محصولات فولادی با کیفیت و با قیمت مناسب در جهت تامین سفارشات مشتریان خود گام بردارد. فولاد های آلیاژی دارای انواع خاصی بوده که شامل فولاد های آلیاژی : فنر، زنگ نزن، قالب پلاستیک، سمانتاسیون، ابزاری گرمکار، ابزاری سردکار، ساختمانی و کربنی، قابل عملیات حرارتی می شود. شرکت ثمین تجارت آمادگی ارائه استاندارد های قید شده در ذیل را دارد.

فولاد ۱.۷۱۰۳ فولاد ۱.۷۱۰۵ فولاد ۱.۷۱۰۷
فولاد ۱.۷۱۰۸ فولاد ۱.۷۱۷۶ فولاد ۱.۸۱۵۹
فولاد ۱.۴۰۲۱ فولاد ۱.۴۳۰۱ فولاد ۱.۴۳۰۶
فولاد ۱.۴۴۰ فولاد ۱.۴۴۰۴ فولاد ۱.۴۵۳۲
فولاد ۱.۴۵۴۱
فولاد ۱.۲۳۱۲  
فولاد ۱.۲۳۴۳ فولاد ۱.۲۳۴۴ فولاد ۱.۲۵۶۷
فولاد ۱.۲۵۸۱ فولاد ۱.۲۷۱۴ فولاد w360
فولاد ۱.۲۰۸۰فولاد ۱.۲۲۱۰فولاد ۱.۲۳۷۹
فولاد ۱.۲۴۳۶فولاد ۱.۲۵۱۰فولاد ۱.۲۵۴۲
فولاد ۱.۲۵۴۹فولاد ۱.۲۶۰۱فولاد ۱.۲۷۶۷
فولاد ۱.۲۸۴۲فولاد ۱.۲۷۲۱ 
فولاد ۱.۱۱۴۱ فولاد ۱.۳۵۵۹ فولاد ۱.۵۸۶۰ فولاد ۱.۵۹۱۹
فولاد ۱.۵۹۲۰ فولاد ۱.۶۵۲۳ فولاد ۱.۶۵۸۷ فولاد ۱.۷۱۳۱
فولاد ۱.۰۰۳۸ فولاد ۱.۰۰۴۴ فولاد ۱.۰۰۴۵
فولاد A105 فولاد A106
فولاد ۱.۱۱۹۱ فولاد ۱.۱۲۰۳ فولاد ۱.۶۵۸۲ فولاد ۱.۷۲۱۸
فولاد ۱.۷۲۲۵ فولاد ۱.۷۲۲۸ فولاد ۱.۷۲۵۴ فولاد ۱.۶۵۸۰

ورق فولادی

ST52 , ST37 , MO40 , CK45 , A516
ورق فولادی
میلگرد فولادی

میلگرد فولادی

ST37، ST52 ، VCN ، MO40
، ترانس ، SPK، CK45 ، A105

تسمه فولادی

ترانس ، MO40 ، SPK ، ST37 ، CK45
تسمه فولادی

چهارپهلو فولادی

ST37 ، CK45 ، ترانس ، ST52

لوله صنعتی

مانیسمان ، جدارچاه
لوله صنعتی
شمش فولادی

شمش فولادی

بیلت ، بلوم ، اسلب

میلگرد فولادی

ST37، ST52 ، VCN ، MO40 ، ترانس ، SPK، CK45 ، A105

ورق فولادی

ST52 , ST37 , MO40 , CK45 , A516

چهارپهلو فولادی

ST37 ، CK45 ، ترانس ، ST52

تسمه فولادی

ترانس ، MO40 ، SPK ، ST37 ، CK45

شمش فولادی

بیلت ، بلوم ، اسلب

لوله صنعتی

مانیسمان ، جدارچاه

SAMIN TEJARAT

لینک های مهم

میلگرد ST37

میلگرد MO40

میلگرد CK45

 ورق آهن

ورق MO40

ورق CK45

تسمه ST37

تسمه SPK

تسمه CK45

چارپهلو ST37

تسمه ترانس

تسمه CK45

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

تمامی حقوق نزد سایت شرکت ثمین تجارت محفوظ می باشد.

SAMIN TEJARAT

لینک های مهم
میلگرد ST37 میلگرد MO40 میلگرد CK45
 ورق آهن ورق MO40 ورق CK45
تسمه ST37 تسمه SPK تسمه CK45
چارپهلو ST37 تسمه ترانس تسمه CK45
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

تمامی حقوق نزد سایت شرکت ثمین تجارت محفوظ می باشد.