لوله صنعتی

لوله نوعی وسیله توخالی است که از آن معمولا برای انتقال سیالاتی مانند گاز،نفت، آب و… استفاده می نمایند. لوله انواع مختلفی داشته و در موارد مختلفی مصرف میشود که شش نوع از آنها را میتوان در مصارف خانگی، تجاری ، شهری و روستایی، صنایع مختلف کشاورزی و… استفاده کرد.