شمش فولادی

مکان شما:

شمش از محصولات نورد فولاد و از مهمترین کالاها در فرآیند زنجیره تولید محصولات فولادی است که برای تولید محصولات نهایی از جمله میلگرد، تیرآهن، مفتول و … استفاده می شود.شمش از مواد اولیه تولید فولاد و سنگ آهن می باشد و مهم ترین محصولات نورد فولاد در زنجیره تولید محصولات فولادی است. شمش فولادی از ضایعات آهن ، آهن اسفنجی یا از هر دو تشکیل میشود.

شمش بیلت

شمش بیلت یا شمشال از فرآورده های میانی نورد فولاد می باشد، نسبت به شمش طول بیشتری دارد و سطح مقطع  آن کمتر از 230 سانتی متر مربع می باشد که سطح مقطع آن دایره یا مربع با عرض کمتر از 15 سانتی متر است.

شمش اسلب

 شمش اسلب یا تختال برخلاف بیلت و بلوم مستطیل شکل است و معمولا به ضخامت 230 میلی متر و عرض 1.25 متر و طول 12 متری می باشد. اسلب ماده اولیه ی ساخت ورق می باشد .

شمش بلوم

بلوم یا شمشه شبیه بیلت است ولی با عرض بیش از 15 سانتی متر یا به عبارتی سطح مقطع آن کمتر از 230 سانتی متر مربع می باشد، به همین علت معمولا بلوم و بیلت در یک دسته قرار می گیرند. بلوم برای ساخت ریل، ناودانی، قوطی ،سپری ، تیرآهن و غیره کاربرد دارد.